Fight Camp Warberg

Probably the best camp in the world…


Barngruppen (7-9 år) – 350 kr/termin – 700 kr/år

Juniorgruppen (10-12 år) – 400 kr/termin – 800 kr/år

Ungdom (t.o.m. 16 år) – 500 kr/termin – 1000 kr/år

Studerande (t.o.m. 18 år) – 850 kr/termin – 1700 kr/år

Senior – 1350 kr/termin – 2700 kr/år

Sluggergruppen – 950 kr/termin – 1900 kr/år

I priset ingår förutom träningen också en försäkring som gäller till/från och under träningen.

Betalning sker till Bankgiro 383-2177 , meddela namn och personnummer vid inbetalning.

OBS! ÄR INTE TERMINSAVGIFT INTE BETALD NÄR INTAGET STÄNGS FÅR MAN EJ GENOMFÖRA FLER TRÄNINGAR